Despre noi

LICEUL TEHNOLOGIC ’’UDREA BALEANU’’

Liceul tehnologic ”Udrea Băleanu” îşi propune să formeze o personalitate bazată pe o gândire creativă cu posibilităţi de comunicare, cu o capacitate de adaptabilitate la situaţi diferite cu dorinţa de investigare, de utilizare a noilor tehnologii în mod adecvat; să dezvolte un parteneriat cu comunitatea, un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale, în care fiecare individ să beneficieze de şansa dezvoltării personalităţii sale ca bun cetăţean .

Peste 1000+
elevi