Despre noi

Şcoala noastră, Liceul Tehnologic ~Udrea Băleanu este situată în localitatea Băleni, la 20 de Km de Târgovişte si la 68 de Km de Bucureşti.

În şcola noastră sunt inscrisi anual peste 1300 de elevi, repartizaţi pe niveluri: înv. primar, gimnazial şi liceal.

Scurt istoric

1841 – s-a înfiinţat prima şcoală de băieţi din Băleni Sîrbi
1843 – ia fiinţă şcoala de fete din Băleni – Români
1904 – cele două şcoli au fost unificate
1962 – se înfiinţează Liceul Băleni cu profil real- umanist, instituţie de prestigiu în zona de sud a judetului.
În perioada 1977 – 1990 liceul a fost preluat de Ministerul Agriculturii devenind „Liceul Agroindustrial Băleni”
Începând cu anul 1990 a devenit Liceul Teoretic Băleni
Din 2006 – a devenit Grupul Şcolar „Udrea Băleanu”
Din 2012 – i s-a schimbat denumirea în Liceul Tehnologic „Udrea Băleanu”

RESURSE UMANE

Personal didactic şi didactic auxiliar

Buna funcţionare a şcolii este asigurată de un corp profesoral foarte bine pregatit, format din cadre didactice, ingineri, maistrii calificati sprijiniţi de catre personalul didactic auxiliar. Activitatea scolii este deservita de

cadre didactice înv. primar ( 22)
profesori învăţământ gimnazial (28)
profesori, ingineri, maistrii instructori la înv. liceal ( 38)
bibliotecar ; secretar ( 2) , informatician, laborant, contabil, administrator, mediator
Elevi

clasele I – IV (18 clase/ 475 elevi)
clasele V-VIII ( 18 clase/470 elevi)
liceu ( IX – XII) ( 16 clase/400 elevi)
RESURSE MATERIALE

Cei peste 1345 de elevi şi personalul didactic şi didactic auxiliar beneficiază de resurse materiale şi dotări obţinute prin proiect PHARE 2004-206 care asigură un ambient plăcut şi o bună desfăşurare a procesului de învăţământ : 3 corpuri de clădire, 30 de săli de clasă, 6 laboratoare ( fizică, chimie, 2 informatică, 2 laboratoare tehnice, ateliere scolare) , 1 CDI/bibliotecă, sală de sport, teren de sport.

Şcoala este inscrisă în mai multe proiecte desfăşurate la nivel judetean. De asemenea a beneficiat de fonduri prin diferite proiecte. Are incheiate parteneriate cu mai multe unităţi de acelasi fel din ţară.

Ca avantaje putem aminti:

  • dotarea cu echipamente de specialitate moderne a laboratoarelor tehnologice;
  • posibilitatea înscrierii în echipele de handbal ale scolii;
  • asigurarea efectuării instruirii practice la agenti economici de profil; acces la Internet;
  • existenta unui CDI bine dotat cu aparatură şi fond de carte
  • Revista şcolii, baluri, seri distractive, excursii, tabere, etc.

MISIUNEA ŞCOLII

Liceul tehnologic ”Udrea Băleanu” îşi propune să formeze o personalitate bazată pe o gândire creativă cu posibilităţi de comunicare, cu o capacitate de adaptabilitate la situaţi diferite cu dorinţa de investigare, de utilizare a noilor tehnologii în mod adecvat; să dezvolte un parteneriat cu comunitatea, un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale, în care fiecare individ să beneficieze de şansa dezvoltării personalităţii sale ca bun cetăţean .